Opret en aftale i din CoPilots kalender 

Tryk på kalender ikonet i den nederste menu. 


Nu dukker din kalender og dit samværs overblik op.
Når du trykker på det blå + i højre hjørne, er du klar til at oprette en ny aftale.


Giv din begivenhed en titel. Hvis du har flere børn, skal du også vælge, hvilket barn aftalen gælder. Du kan også vælge alle børnene på samme aftale.
BEMÆRK! Først efter du har angivet titel og barn/børn, kommer flere muligheder frem. 

Når du opretter en aftale, der ikke er i dit planlagte samvær, vil din deleforælder, der har samværet den pågældende dag, få en notifikation om at godkende aftalen.

Hvis du ønsker at bytte samvær, skal du slå 'Følg planen for samvær' fra - så vil samværet blive ændret den pågældende dag. Det er 'Pilot' funktionen, der viser, hvem, der har samværet på aftalen. Derfor skal du sætte Piloten til den, der skal have samværet, og slå den Pilot fra, som ikke skal have samværet på aftalen.
Det kræver din deleforælders accept på den notifikation, han eller hun modtager.
Du vil ligeledes selv få forespørgsler om ændring af samvær eller accept af aftaler, hvis din deleforælder ligger aftaler ind på 'dine' dage.

Bestem selv, hvem aftalen skal være synlig for:

Fandt du dit svar?