Det betyder alverden for børnenes trivsel, når far og mor deler de vigtige oplysninger om barnets trivsel, oplevelser og udvikling. 

CoPilots har derfor funktionen Overlevering, som I bliver opfordret til at udfylde, når barnet flytter mellem jeres hjem.
Det kan se sådan her ud:

I vælger selv hvilke kategorier I finder relevante at bruge for jeres familie(r). Kategorierne kan skiftes ud så tit I vil (fx hvis børnene starter i skole og 'Lektier' pludselig bliver en relevant kategori).

På den måde går der ikke vigtige informationer tabt, når barnet skifter hjem. Du kan altid finde gamle overleveringer frem i Barnets Bog (se nederst på denne side).

Sådan opretter du en Overlevering:

Gamle overleveringer gemmes i Barnets Bog
Alle overleveringerne gemmes, og I kan nemt læse de gamle overleverings-logs. 

Du finder de gamle overleveringer i Barnets Bog:

Fandt du dit svar?