Det betyder alverden for børnenes trivsel, når far og mor deler de vigtige oplysninger om barnets trivsel, oplevelser og udvikling.
Med CoPilots bliver det nemt for jer at holde dét fokus, der er vigtigst; nemlig barnet.
Brug overleverings-funktionen, hvor I nemt vælger de kategorier, I vil følge.
Kategorierne kan skiftes ud så tit I vil, og der laves en ny overlevering, når I skifter.
På den måde går der ikke vigtige informationer tabt, når barnet skifter hjem.

Sådan fungerer det

I kan altid arkivere en kategori eller vælge nye at følge

Sommetider er det ikke længere nødvendigt at følge søvnen og måske kommer lektierne til i stedet. Det er nemt at arkivere kategorier, og I kan læse op på arkiverede kategorier i de gamle overleveringer.
lav en ny overlevering hver uge, når barnet skifter hjem. 

Alle overleveringerne gemmes, og I kan nemt læse de gamle logs. 

Fandt du dit svar?