Det betyder alverden for børnenes trivsel, når far og mor deler de vigtige oplysninger om barnets trivsel, oplevelser og udvikling.

Brug overleverings-funktionen, hvor I nemt vælger de kategorier, I vil følge.
Kategorierne kan skiftes ud så tit I vil, og der laves en ny overlevering, når I skifter.
På den måde går der ikke vigtige informationer tabt, når barnet skifter hjem.

Sådan fungerer det

I kan altid arkivere en kategori eller vælge nye at følge

Sommetider er det ikke længere nødvendigt at følge søvnen og måske kommer lektierne til i stedet. Det er nemt at arkivere kategorier, og I kan læse op på arkiverede kategorier i de gamle overleveringer.

Alle overleveringerne gemmes, og I kan nemt læse de gamle logs.
Du kan ligeledes oprette overleveringen som en kladde, og skrive på den i løbet af ugen, før du gør den synlig. 

Fandt du dit svar?